Brede Weersverzekering

Weersverzekering

Beste Land- en Tuinbouwer, 

De laatste jaren leidde de klimaatverandering steeds vaker tot hevige onweders, rukwinden, hagelbuien of net lange periodes van extreme droogte. Door die extreme weersomstandigheden zagen land- en tuinbouwers steeds vaker hun oogst verloren gaan. 

Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op het Rampenfonds van de regionale overheden. Denk maar aan de zomer van 2018 in Vlaanderen, waarbij de kosten van de langdurige droogte werden geraamd op maar liefst 70 miljoen euro.

Vanaf 2020 verandert het Vlaamse systeem naar een subsidie die wordt toegekend aan land- en tuinbouwers die een zogenaamde “Brede Weersverzekering” afsluiten. 

De Vlaamse overheid kent een subsidie toe van 65% van de premie.

Met de “Brede Weersverzekering” verzekert u uw open teelten in Vlaanderen tegen de financiële gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals regen, droogte, hagel, vorst, storm of ijzel.

Als Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar en Crelan Bank agent, werken wij samen met diverse verzekeraars, namelijk:

  • Hagelunie 
  • Ag Insurance
  • Vereinigte Hagel 

U heeft dus via ons kantoor een heel ruim aanbod. 

Wenst u een afspraak ter bespreking? Contacteer ons en ontdek de mogelijkheden! 

 Beste groeten, 

Veronique en Ilse De Koning.